השאלה ספרים אלקטרוניים

השאלה ספרים אלקטרוניים

מהיום אפשר להשאיל ספרים אלקטרוניים באמצעות מערכת השאלה מבית "אוברדרייב". https://telaviv.libraryreserve.com/10/50/iw/Default.htm
המשך קריאה: השאלה ספרים אלקטרוניים